De Gaasterlandse klifkust

Gaasterland beschikt over drie kliffen - het Mirnser Klif, het Rode Klif en het Oudemirdumer Klif - welke vroeger kaal en steil waren. Door de aanleg van de Afsluitdijk hebben de kliffen hun ruigheid verloren: de woeste golfslagen van vroeger zijn immers voorgoed verdwenen. Tegenwoordig zijn de kliffen begroeid en zijn er talloze vogels te vinden.

30 Nov 2020