Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Bonne brekken
De Bonne Brekken is een klein natuurgebied ten zuiden van  Wijckel. Het is in beheer van Staatsbosbeheer en wordt gekenmerkt door een centraal gelegen rietveld en daaromheen een nat weidegebied. De blauwe kiekendief gebruikt het gebied vaak als slaapplaats en daarvan zijn er soms een aantal gelijktijdig aanwezig. Verder zijn er allerlei rietvogels  en eendensoorten aanwezig.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart