Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Mokkebank
Het natuurgebied Mokkebank bestaat uit een begroeide plaat met een geul en bosjes. Prachtig gelegen naast de wieldijk met weidse uitzichten over het IJsselmeer en achterliggende polder. De Mokkebank heeft zijn bestaan te danken aan de afsluiting van de Zuiderzee. Het was een plek waar grote aantallen meeuwen (mokken in het Fries) verbleven en daar is ook de naam van het gebied aan te danken. In de pioniers tijd was dit gebied geliefd bij kluten en grote sterns, maar die zijn er thans niet meer. Het gebied is echter nog steeds vogelrijk , waarbij de rietvogels talrijk zijn. Baardmannetjes, rietgors, kleine karekieten, rietzangers en de minder bekende sprinkhaanrietzanger en bosrietzanger zijn er ook. Voor de vogelkijkhut zijn vaak foeragerende witte reiger en lepelaars te zien.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart