Gaasterland, een pareltje in de Zuidwesthoek

Hoewel Gaasterland zich in Friesland begeeft, heeft het geenszins de typische vlakke karaktertrekken van deze provincie. Gaasterland is namelijk de trotse bezitter van een prachtig glooiend landschap dat niet alleen zeer bosrijk is maar eveneens groene weiden bevat. De reliëfs die hierdoor ontstaan wanneer je over het Gaasterland tuurt werden vroeger dan ook 'gaasten' genoemd. Het ontstaan van deze reliëfs vindt zijn oorsprong in de Saalien-ijstijd, toen kleileemruggen opgestuwd werden en bedekt met een dikke laag stuifzand. Dat Gaasterland een bijzonder gebied is moge wel duidelijk zijn, en het is een absolute must see wanneer je er in de buurt bent.

Een enorme zwerfkei als gedenkteken

31 Dec 2020

In 1951 werd bij het Roode Klif een monument opgericht om de Slag bij Warns - een veldslag die in 1345 plaatsvond - te gedenken. De hoofdmoot van het monument wordt gevormd door een zwerfkei van maar liefst 14.000 kilogram, welke ooit gevonden werd in een sloot nabij Tijnje.

De Gaasterlandse klifkust

30 Nov 2020

Gaasterland beschikt over drie kliffen - het Mirnser Klif, het Rode Klif en het Oudemirdumer Klif - welke vroeger kaal en steil waren. Door de aanleg van de Afsluitdijk hebben de kliffen hun ruigheid verloren: de woeste golfslagen van vroeger zijn immers voorgoed verdwenen. Tegenwoordig zijn de kliffen begroeid en zijn er talloze vogels te vinden.

De bijzondere bossen van Gaasterland

18 Oct 2020

Gaasterland heeft prachtige bossen waarin men kan wandelen, fietsen of zelfs varen. Er wordt veel aandacht besteed aan de bomen die er groeien. Bepaalde bomen worden voor productie gebruikt en er wordt gekeken naar de samenstelling van de diverse soorten bomen. Men probeert het natuurlijk evenwicht zoveel mogelijk in stand te houden.